เงื่อนไข สมัคร 

  • การเปิดสมาชิก ฝากขั้นต่ำ 100 บาทพร้อมเศษเช่น 1,002 บาท เพื่อง่ายในการตรวจสอบและจะทำรายการให้สมาชิกได้รวดเร็วขึ้นซึ่งเราจะให้ยอดตามจริงเท่ากับทุนประกันที่ฝากเข้ามา
  • หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
  • ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บ
  • เงื่อนไขและข้อตำลงทั่วไปของ slot777.com จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ แก้ไข้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เพิ่มเพื่อน

สมัครสมาชิก SLOT 777